خطای دید

 

 

اگر قادر به مشاهده یکی از اعداد زیر نیستید، کور رنگ هستید

 

عکس هایی از خطاهای دید : آنچه ما می بینیم و آنچه که هست

 

تصاویر زیر بر اثر خطای چشمی دگرگون شده و بصورتی شگفت انگیز بنظر میرسند . مربعهای قرمز بالا و پایین X یکرنگ هستند!

عکس هایی از خطاهای دید : آنچه ما می بینیم و آنچه که هست

 

دایره های میانی هر دو یک اندازه هستند

عکس هایی از خطاهای دید : آنچه ما می بینیم و آنچه که هست

 

خطوط زیر کاملا موازی همدیگر هستند

عکس هایی از خطاهای دید : آنچه ما می بینیم و آنچه که هست

 

تصویر زیر یک جسم است یا 2 جسم؟

عکس هایی از خطاهای دید : آنچه ما می بینیم و آنچه که هست

 

در محل تقاطع مربعهای زیر تنها دایره های سفید وجود دارند !

عکس هایی از خطاهای دید : آنچه ما می بینیم و آنچه که هست

 

جریان آب در 3 رود زیر تنها توسط پس تصویرهای چشمان شما پدید آمده !

عکس هایی از خطاهای دید : آنچه ما می بینیم و آنچه که هست

 

نقطه وسط خیره شوید و سرتان را جلو و عقب ببرید چرخها به حرکت در میایند !!!

عکس هایی از خطاهای دید : آنچه ما می بینیم و آنچه که هست

 

یک تصویر بسیار حیرت آور ... مربع های تاب برداشته ! امـا هیـچ خط منــحنی در تصویر زیر وجود ندارد! میتوانید با خط کش امتحان کنید !

عکس هایی از خطاهای دید : آنچه ما می بینیم و آنچه که هست

 

چرخ دنده های دوار! چـشمـانـتان را به روی تصویر حرکت داده تا چرخ دنده ها به حرکت درآیند !!!

عکس هایی از خطاهای دید : آنچه ما می بینیم و آنچه که هست

 

تصویر زیر یک مکعب است و یا گوشه یک دیوار !

عکس هایی از خطاهای دید : آنچه ما می بینیم و آنچه که هست

 

در تصویر زیر تنها دایره وجود دارد اما شما آنها را پیوسته و مارپیچ میبینید

عکس هایی از خطاهای دید : آنچه ما می بینیم و آنچه که هست

 

به دایـره میانی خیره گردید پس از چندین ثانیه خواهید دید که بتدریج سایه های اطراف ناپدید میگردند !!!

عکس هایی از خطاهای دید : آنچه ما می بینیم و آنچه که هست

 

شگفت انگیز ترین تصویر موجود ! به وسط این دایـره به مدت 2 دقیقه خیره گردید بتدریج خواهید دید که هاله ای آبی رنگ پیرامون دایره شروع به درخشیدن میکنـد!! الـبته بتدریـج چشمانتان را از صفحه مونیتور فاصله دهید تا هاله بزرگتر گردد .

عکس هایی از خطاهای دید : آنچه ما می بینیم و آنچه که هست

 

پنجره زیر به سمت چپ است یا راست؟ !

عکس هایی از خطاهای دید : آنچه ما می بینیم و آنچه که هست

 

بنای زیر دارای چند ستون هستند !

عکس هایی از خطاهای دید : آنچه ما می بینیم و آنچه که هست

 

تصویر زیر یک پل طویل است و یا چندین کشتی؟ !

عکس هایی از خطاهای دید : آنچه ما می بینیم و آنچه که هست

 

اسکیمو و یا صورت اسکیمو؟ !

عکس هایی از خطاهای دید : آنچه ما می بینیم و آنچه که هست

 

خطوط قرمز زنگ کاملا موازی هستند !

عکس هایی از خطاهای دید : آنچه ما می بینیم و آنچه که هست

 

دایره زیر تنها بواسطه خطوط اطرافش خمیده بنظر میرسد !

عکس هایی از خطاهای دید : آنچه ما می بینیم و آنچه که هست

 

 

/ 0 نظر / 10 بازدید