تست هوش(طنز)

سخت ترین سوال دنیا

لطفا این عکس را با دقت نگاه کنید

بعد به سوالها در ادامه  پاسخ دهید

 

الف . کدام یک خسته و خواب آلود به نظر میرسد؟

ب.آیا میتوانید دوقلو ها را تشخیص دهید؟

ج.چند زن در تصویر فوق وجود دارد؟

د.چند نفر خوشحالند ؟

ر.چند نفر ناراحت هستند ؟

اگر توانستید به سئوالات فوق جواب پیدا کنید قطعا شما جزو باهوشترین افراد

هستید !

/ 0 نظر / 14 بازدید